Sony Device Technology (Thailand)

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มของโซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ โซลูชั่นส์ ผู้ประดิษฐ์และคิดค้นผลิตภัณฑ์
เซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลก เป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น ด้วยศักยภาพในการผลิต เราพร้อมรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโซนี่

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการเลือกสรรเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ควบคู่กับเครื่องจักรอันทันสมัยและการทดสอบคุณภาพในห้องควบคุมสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เซมิคอนดักเตอร์ของเราจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของโลก

ก่อตั้ง 1 ธันวาคม  2531
ที่อยู่ 140 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ผู้แทนบริษัท   

Mr. Hirofumi Nagata, กรรมการผู้จัดการ

ประวัติบริษัท  บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ. ศ. 2531 เป็นฐาน การผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ที่สำคัญของกลุ่มบริษัท โซนี่ แห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น โดยมีบทบาทสำคัญในการส่งออกผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์คุณภาพสูงให้กับตลาด ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก
ประเภทธุรกิจ ประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (Integrated Circuit)
ทุนจดทะเบียน  1,062  ล้านบาท