ร่วมสามทศวรรษ

ที่ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากมายหลายโครงการ

SomeOne Needs You Day (SONY DAY)

โครงการโซนี่เดย์ (Some One Needs You Day Sony Day) คือโครงการริเริ่มภายใต้นโยบายรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทโซนี่ ดีไวซ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนสู่พื้นที่ชุมชนโดยรอบบริษัท

SDT Reforestation

โครงการปลูกป่าบริษัทโซนี่ ดีไวซ์ฯ 2023 (SDTree Reforestation 2023) คือ โครงการที่บริษัทโซนี่ ดีไวซ์ฯ ผนึกกำลังพนักงานทุกส่วนงาน กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ร่วมกันลงพื้นที่ปลูกต้นกล้าบนผืนป่าดงพญาเย็นฯ จังหวัดสระบุรี

SDT Mangrove

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะ เพื่ออนุรักษ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ เราได้ปลูกต้นไม้นานาชนิด รวมทั้งสิ้น 200 ต้น บนพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร ไม่ว่าจะเป็นต้นประดู่พม่า ต้นตะแบกนา ต้นกะเซาะ เป็นต้น

โครงการ CSR x Bangkadi Industrial Park

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และจิตอาสาภาคีเครือข่ายสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ “โรงงานสัญจร ชวนน้อง ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย”

โครงการบริจาคโลหิต

ในปัจจุบันปริมาณเลือดสำรองภายในประเทศไทย มีเพียงแค่ 50% เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับทางสภากาชาดไทย โดยจะมีการจัดหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภายในพื้นที่บริษัทให้แก่พนักงานทุกท่าน ซึ่งภายในหนึ่งปีจะมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง และมีระยะเวลาห่างกันทุกๆ 3 เดือน

โครงการปฏิทินเก่าเราขอนะ

ในทุก ๆ เดือนมกราคม โซนี่ ดีไวซ์ฯ จะมีการเปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจากพนักงาน เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้อักษรภาพให้กับคนตาบอด

ติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัย ต้องการติดต่อสอบถามบริษัท หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน กรุณาติดต่อที่ [email protected]ติดต่อเรา
back to the top