นโยบายด้านคุณภาพ

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   ได้กำหนดนโยบายด้านคุณภาพสินค้าของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าของเรา  

โดยพวกเราคำนึงถึง

  • คุณภาพมาเป็นอันดับแรกและจัดลำดับความสำคัญคุณภาพเหนือผลกำไร
  • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า เรามุ่งมุ่นที่จะเป็นอันดับหนึ่งทางด้านคุณภาพ (อันดับหนึ่งทางด้านความพึงพอใจของลูกค้าและลดการสูญเสียทางด้านคุณภาพ) พร้อมกับปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

เราได้สร้างระบบการประกันคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐาน IATF 16949 เช่นเดียวกับ ISO 9001 และทุกแผนก แผนกที่เกี่ยวข้อง และโรงงานของเรามีเป้าหมายที่จะตระหนักว่า "ไม่ใช่" คุณภาพอันดับ 1 (ความพึงพอใจของลูกค้าอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมโดยสูญเสียคุณภาพน้อยที่สุด)” บนพื้นฐานของค่านิยมของเรา “คุณภาพต้องมาก่อน / ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าผลกำไรส่วนบุคคล” พร้อมดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพต่างๆ

ใบรับรองมาตรฐาน

คู่มือคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

เราจะให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าผลกำไรของเราเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจอย่างลึกซึ้งกับลูกค้า เราจะปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นที่ 1 ในด้านคุณภาพ

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัย ต้องการติดต่อสอบถามบริษัท หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน กรุณาติดต่อที่ [email protected]ติดต่อเรา
back to the top