หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการติดต่อสอบถามบริษัท หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน กรุณาติดต่อที่ [email protected]

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

140 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี ปทุมธานี 12000

back to the top