นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท Sony Semiconductor Solutions

นโยบายสิ่งแวดล้อม

เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของ Sony Group เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมของเรา เราจะมุ่งเป้าไปที่ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของอุตสาหกรรม และเพื่อสร้างยุคแห่งผลกำไรจากการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

1 เมษายน 2022
โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น
กรรมการตัวแทน ประธาน และ CEO
เทรุชิ ชิมิสึ
กลุ่มโซลูชั่นเซมิคอนดักเตอร์ของ Sony จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม Sony เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมของเรา เราจะมุ่งเป้าไปที่ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของอุตสาหกรรม และเพื่อสร้างยุคแห่งผลกำไรจากการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
เราทำให้พนักงานคุ้นเคยกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มโซลูชั่นเซมิคอนดักเตอร์ของ Sony ที่อยู่ในรายชื่อด้านล่างนี้ได้รับมาตรฐาน ISO14001

・บริษัท โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ โซลูชั่นส์
・บริษัท โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น
・บริษัท โซนี่ เซมิคอนดักเตอร์ อิสราเอล
บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
・บริษัท โซนี่ พรีซิชั่น ดีไวซ์ (ฮุ่ยโจว) จำกัด

โครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของไซต์งาน

Sony Semiconductor Solutions Group มุ่งเป้าไปที่การลดกิจกรรมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรมอื่นๆ ที่ไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ Green Management 2025 – ชุดเป้าหมายระยะกลางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุภายในปีงบประมาณ 2025 นอกจากนี้ เรายังพัฒนาระดับภูมิภาค กิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (รวมถึงกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่)ระบบปรับอากาศที่ชาญฉลาดและตรงเป้าหมายมากขึ้น

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) ทำหน้าที่เป็นโรงงานประกอบและจัดส่งเซมิคอนดักเตอร์ โดยการจัดการไหลของอากาศใหม่โดยใช้ "ระบบปรับอากาศบางส่วน(Partial Air Condition)" และเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น ทำให้ห้องคลีนรูมสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานน้อยลงอย่างมาก

[1] อาคารระบบปรับอากาศ [2] อากาศที่ถูกทำให้เย็นแล้ว [3] อากาศร้อน [4] อาคารโรงงานผลิต

ก่อน

พัดลมที่ทรงพลังส่งลมเย็นจากเพดานเพื่อทำความเย็นให้ทั้งห้องและเครื่องจักร โดยความร้อนที่ถูกปล่อยทิ้งจะถูกดูดผ่านช่องระบายอากาศที่พื้น


หลัง

ระบบใหม่ใช้การหมุนเวียนตามธรรมชาติ โดยอากาศเย็นเข้ามาที่ระดับพื้นซึ่งเครื่องจักรที่สร้างความร้อนตั้งอยู่ จากนั้นอากาศอุ่นจะลอยขึ้นสู่เพดานเพื่อนำไปรีไซเคิล โดยพาอนุภาคฝุ่นออกจากพื้นผิวที่ทำงานขึ้นไปด้วย

ดีสำหรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและดีสำหรับโซนี่

การจัดการไหลของอากาศให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบใหม่ทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 67% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบก่อนหน้านี้จากประเดิมปล่อยประมาณ 4,000 ตันเหลือประมาณ 1,300 ตัน การนำระบบ HVAC (ความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ) ใหม่มาใช้ควบคุมการไหลของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการส่งอากาศตรงไปที่เครื่องจักรในการผลิต แผนการไหลของอากาศใหม่ยังนำฝุ่นที่ไม่ต้องการขึ้นไปยังเพดานและออกไปจากพื้นที่การผลิตอีกด้วย

[1] ต่อปี

การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์

โซนี่ ดีไวซ์ฯ มีแผนการดำเนินงานติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ทั่วทั้งพื้นที่สี่ชั้น

การก่อสร้างจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และมีการตั้งเป้าให้แล้วเสร็จทันใช้ ได้ภายในปี 2567 หากรวมแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะทำให้มีพื้นที่ทั้งสิ้น 46,200 ตารางเมตร

ติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัย ต้องการติดต่อสอบถามบริษัท หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน กรุณาติดต่อที่ [email protected]ติดต่อเรา
back to the top