Sony Device Technology (Thailand)

ติดต่อเรา

alt
alt

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ต้องการติดต่อบริษัท หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน
กรุณาติดต่อที่ sdtcontact@ap.sony.com

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

140 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ถ.ติวานนท์ ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร 02 501 1730