กิจกรรมสร้างสุข

กิจกรรมวันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

29 พฤษภาคม 2567

Share

กิจกรรมสร้างสุข

กิจกรรมวันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

29 พฤษภาคม 2567

Share

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 – 15:00 น. บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่พนักงานทุกท่าน โดยในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 143 ท่าน

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสภากาชาดไทยทุกท่าน ที่ร่วมกันส่งมอบความร่วมมือ ส่งผลให้กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออันดีเหล่านี้ในภายภาคหน้าสืบเนื่องต่อไป 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 02-501-1730 ต่อ 4004, 4005, 4006

back to the top