กิจกรรมสร้างสุข

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

31 พฤษภาคม 2567

Share

กิจกรรมสร้างสุข

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

31 พฤษภาคม 2567

Share

โซนี่ ดีไวซ์ฯ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ให้กับพนักงานทุกท่าน โดยมีการจัดฐานอบรมความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า เกมบิงโก เกมตอบคำถาม เพื่อให้พนักงานรู้เท่าทันภัยบุหรี่ไปพร้อม ๆ กับร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแจกหมากฝรั่งนิโคตินให้กับพนักงานที่ต้องการเลิกบุหรี่ มีการจัดให้บริการวัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด และมีการปิดจุดสูบบุหรี่ภายในบริษัทชั่วคราว

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ให้กับพนักงานภายในบริษัท โดยภายในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วยทั้งหมด 3 ฐานการเรียนรู้ 


ฐานที่ 1 ฐานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยร้ายจากบุหรี่: ภายในฐานดังกล่าว พนักงานจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ข้อมูล พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ควบคุมเกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่ หรือยาสูบ ตั้งแต่พื้นที่ห้ามสูบ โทษของการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ ลักษณะของการจัดสถานที่สูบบุหรี่ภายในสถานประกอบการที่ถูกต้อง ตลอดจนเรียนรู้ถึงภัยร้ายของบุหรี่ที่สามารถส่งต่อไปยังบุคคลรอบข้างได้ ไม่ว่าจะเป็น "ควันบุหรี่มือสอง" หรือ "ควันบุหรี่มือสาม" ก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เท่ากับการ "สูบควันบุหรี่มือหนึ่ง" เช่นกัน

 และเนื่องจากปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก พบเห็นได้ทั่วไป แต่รูปลักษณ์และหน้าตาของบุหรี่ไฟฟ้านั้นแยกออกได้ยาก เพราะบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ มีการผลิตหน้าตาขึ้นมาคล้ายกับของเล่น จึงมีการนำตัวอย่างหน้าตาของบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นปัจจุบัน ตลอดจนหน้าตาแต่ละวิวัฒนาการของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงบอกเล่าถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับพนักงานทุกคนได้รับความรู้เท่าทันภัยบุหรี่