อุตสาหกรรมสัมพันธ์

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ รองประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย พร้อมทั้งผู้อำนวยการและผู้แทน จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมอาคารผลิตแห่งใหม่ของบริษัท

30 เมษายน 2567

Share

อุตสาหกรรมสัมพันธ์

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ รองประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย พร้อมทั้งผู้อำนวยการและผู้แทน จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมอาคารผลิตแห่งใหม่ของบริษัท

30 เมษายน 2567

Share

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย พร้อมทั้ง ศ.ดร. พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการ รศ.ดร. ชวลิต จีนอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร. วรุธ ปานนักฆ้อง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศและองค์กรสัมพันธ์ และ รศ.ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการและนวัตกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมอาคารแห่งใหม่ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้น ณ บริษัทโซนี่ ดีไวซ์ฯ พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษาในอนาคต

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณรองประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย และผู้อำนวยการ พร้อมทั้งผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมอาคารแห่งใหม่ของบริษัทโซนี่ ดีไวซ์ฯ และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกันในภายภาคหน้าต่อไป


ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 02-501-1730 ต่อ 4001

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการงานวิจัยนักศึกษา:

แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์: 02-501-1730 ต่อ 4004

 

 

back to the top