การศึกษา

การประชุมสรุปผลโครงการงานวิจัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Senior Project) ประจำปีการศึกษา 2566

22 เมษายน 2567

Share

การศึกษา

การประชุมสรุปผลโครงการงานวิจัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Senior Project) ประจำปีการศึกษา 2566

22 เมษายน 2567

Share

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พงพินิจธนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลี่ สุทธวีร์กูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสรุปผลโครงการงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4