กลุ่มบริษัทโซนี่

โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เปิดตัวอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ เน้นเป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับธุรกิจ Imaging & Sensing Solutions รองรับแนวโน้มตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

28 มีนาคม 2567

Share

กลุ่มบริษัทโซนี่

โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เปิดตัวอาคารผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ เน้นเป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับธุรกิจ Imaging & Sensing Solutions รองรับแนวโน้มตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

28 มีนาคม 2567

Share